Linda Hörnfeldt


Linda Hörnfeldt hjälper soloföretagare och influencers att bygga personligt varumärke i sociala medier - och därmed sin business.

Entreprenör. Influencer. Föreläsare. Författare.
Kärt barn har mån
ga namn. 

Läs mer om Linda här!


Linda Hörnfeldt hjälper soloföretagare och influencers att bygga personligt varumärke i sociala medier - och därmed sin business.

Entreprenör. Influencer. Föreläsare. Författare.
Kärt barn har mån
ga namn. 

Läs mer om Linda här!

Anlitad av

Sveriges Kommunikatörer
Regeringskansliet
Internetdagarna
Webbdagarna